Artikel om Ekerö Budo i Mälarö Direkt

15.01.2020

Klubben uppmärksammas i Mälarö Direkt angående vår nya lokal, Öppet hus och våra planer framåt. Styrelseledamot Tomas intervjuas. Läs om nyheten här: 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/judoklubb-far-egen-lokal-i-trakvista/reptam!0cOGF5L2ISu0tnNf6WK8iw/ 

Mvh Ordförande Marcus