Styrelsen informerar om förhållningsregler angående smittspridning

12.03.2020

Ekerö Budoklubbs styrelse har tagit beslut om att med omedelbar verkan ställa in sitt deltagande på kommande tävlingar, utbildningar och kurser. Beslutet gäller tills vidare och baserar sig på Regeringens, Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer. All träning på klubben kommer att bedrivas enligt normalt schema. Tills vidare gäller dock följande;

a. Det är förbjudet att komma till lokalen om man har några förkylningssymptom, eller om någon i familjen har förkylningssymptom. Stanna hemma och följ reglerna från Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridning. 

b. Har man varit i coronadrabbade områden eller i kontakt med någon som varit där, råder träningsförbud i 14 dagar.

c. Alla som kliver upp på mattan för att träna ska ha en ren nytvättad gi, god fothygien och nyklippta naglar

d. Man ska ha tvättat händerna enligt rekommenderade instruktioner, som finns uppsatta på toaletterna.

Styrelsen följer utvecklingen av fortsatt smittspridning och följer de direktiv som delges och kommunicerar eventuella förändringar så fort som möjligt.

Om ni har frågor om Ekerö Budos inställning till träning och tävling i närtid vänligen kontakta oss för utförligare svar. Styrelsen följer utvecklingen och om/när träningsverksamheten bör stängas ner på myndigheternas begäran kommer styrelsen skyndsamt att hantera detta. 

Med Vänliga Hälsningar Styrelsen