Om Judo

Judo kommer ursprungligen från Japan och skapades av Jigoro Kano, vid 1800-talets slut. Jigoro Kano utvecklade judon ur en annan kampform, ju-jutsu, och renodlade teknikerna efter ett eget koncept som i allmännhet kallas för Kodokan Judo.

Judoteknikerna kan delas upp i:

 • Stående tekniker - man kastar sin motståndare.
 • Fallteknik - För att inte skada oss lär vi oss rätt fallteknik, en grundläggande kunskap som skapar rätt förutsättningar för att förebygga skador och att det inte gör ont att bli kastad.
 • Golvtekniker - en form av brottning som innefattar olika fasthållningar.
  • I mattbrottning ingår även arm & halslås, från och med 15 år.

En typisk judoträning består av:

 • Uppvärmning där vi även tränar vissa gymnastikövningar (balans & koordination)
 • Teknikträning - olika kast och fasthållningar
 • Applicera tekniker i rörelse (Randori, en form av kamp)
 • Fysisk träning, olika judorelaterade styrkeövningar
 • Mycket lek och rörelseglädje för yngre barn

I judon finns ett bältessystem för att visa hur mycket kunskap man har som utövare.

 • Vitt bälte (6 kyu)
 • Gult bälte (5 kyu)
 • Orange bälte (4kyu)
 • Grönt bälte (3 kyu)
 • Blått bälte (2 kyu)
 • Brunt bälte (1 kyu)

Ovan grader kan man förtjäna på klubbnivå genom att visa upp sin judotekniska förståelse och uppfylla de krav som finns till varje bälte. När man skall avlägga examen till svart bälte (1 Dan) får man göra detta inför en graderingskommitte, på zon- eller riks-nivå, utsedd av Svenska Judoförbundet. Det finns tio olika grader av svart bälte.

När man har tagit gult bälte kan man börja tävla om man vill.