Medlems- och Träningsavgifter

Medlemsavgift

per år och person

100 kr

Träningsavgift Stor och Liten 4-6 år 

avser Barn & Vuxen per termin 

850 kr

Träningsavgift Barn / Ungdom 7-14 år

per termin

750 kr

Träningsavgift Vuxen 15år- 

per termin

1050 kr

Träningsavgift Familj

per termin

1500 kr