Du ska vara fyllda 15 år och ska ha tränat 60 timmar sedan föregående grad.

Rei (hälsning)

 • Alla tidigare krav på hälsning.

Ukemi/Taiso (Fall och gymnastik)

 • Alla tidigare krav på fallteknik/gymnastik.

Kumi-kata (Greppteknik)

 • Alla tidigare krav på greppteknik.

Nage-waza (Kastteknik)

 • Alla tidigare krav på kastteknik
 • Kunna genomföra samtliga tekniker åt både höger och vänster.

Osae-komi-waza (Fasthållningsteknik)

 • Alla tidigare krav på fasthållningsteknik.

Shime-waza (Halslåsteknik)

 • Alla tidigare krav på halslåsteknik.

Kansetsu-waza (Armlåsteknik)

 • Alla tidigare krav på armlåsteknik.

Tokui-waza (Favoritteknik)

 • Alla tidigare krav på favoritteknik.

Det här skall du veta:

 • Alla tidigare krav under rubriken "det här skall du veta..."

Det här skall du även kunna:

 • Alla tidigare krav under rubriken "det här skall du även kunna..."

Randori

 • Alla tidigare krav på randori.