Försäkring

Försäkring via Svenska Judoförbundet

Genom medlemskapet i Svenska Judoförbundet, som ni omfattas av via klubbens medlemsavgift, omfattas ni av Svenska Judoförbundets försäkringsavtal. Här kan du läsa mer om de försäkringar som vi omfattas av:

Försäkringsinformation Svenska Judoförbundet

Försäkringar som ingår:

  • Olycksfallsförsäkring (Svedea)
  • RF föreningsförsäkring bas (Folksam)

Tilläggsförsäkringar:

  • Utökade föreningsförsäkringar (Folksam)

Tänk på:

  • Medlemsavgiften till föreningen ska vara betald för att försäkringen ska gälla. 
  • Försäkringen gäller enbart för olycksfall och skador som sker vid utövande av judo. 
  • Olycksfallsförsäkringen är ett grundskydd som omfattar alla medlemmar. Tänk på att du kan behöva komplettera med andra försäkringar. Särskilt viktigt är det att se över det privata försäkringsskyddet om man tävlar. Vissa försäkringsbolag har undantag i försäkringsvillkoren för kampsport så kontrollera särskilt vad som gäller för din försäkring.

Försäkringen gäller även för skador som inträffar vid utlandsvistelse som är kortare än 45 dagar, men det finns undantag för krigsdrabbade områden så kontrollera särskilt vad som gäller inför en sådan resa.