Judons Värdegrunder

Artighet
Att alltid hälsa och vara hjälpsam och vänlig mot andra människor
Mod
Att vara rättvis och skydda dem som är svagare 

Ärlighet
Att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga
Ära 
Att hålla vad man lovar
Ödmjukhet
Att vara självkritisk och inte skryta
Respekt
Att vara lyhörd, tålmodig och respektera andra människor
Självkontroll
Att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och humör
Vänskap
Att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbning