Tävlingar

Ekerö Judo uppmuntrar alla som vill prova på att tävla då det är ett sätt att utveckla sin egen judo och sig själv som person. Det är upp till varje individ om man vill tävla eller inte, det är helt frivilligt. Man börjar alltid att tävla på klubbnivå eller lokala tävlingar runt om i Stockholm. Knivsta Judo Cup, Solnakampen och Södra Judo Open är typiska lokala och regionala tävlingar som vi regelbundet deltar i.

Alla klubbens tävlingar hittar du här i våran tävlings- & träningskalender 

Prata med din tränare om lämpliga aktuella tävlingar att åka på och testa hur det är. För att tävla behöver du ett Judopass* som styrker din grad och erfarenhetsnivå. Tävlingarna anpassas ofta efter ålder, grad, egna förutsättningar och tävlingserfarenhet. 

Klubben står för anmälningsavgiften och vid vissa särskilda tillfällen för eventuella utlägg så som resekostnader och utrustning. Du skall alltid anmäla dig via klubben om du tänker delta i en judotävling. Kontakta oss för mer information.

* Judopass får du när du graderar till gult bälte och utfärdas av din klubbinstruktör.