TÄVLINGAR

Ekerö Judo uppmuntrar alla som vill prova på att tävla då det är ett sätt att utveckla sin egen judo och sig själv som person. Det är upp till varje individ om man vill tävla eller inte, det är helt frivilligt. Man börjar alltid att tävla på klubbnivå eller lokala tävlingar runt om i Stockholm. Gribby Cup, Solnakampen och Södra Judo Open är typiska lokala och regionala tävlingar som vi regelbundet deltager i.

Alla tävlingar hittar du på svenskjudo.smoothcomp

Prata med din tränare om lämpliga, aktuella tävlingar att åka på. För att tävla behöver du ett judopass* som styrker din grad och erfarenhetsnivå. Tävlingarna anpassas ofta efter ålder, grad, egna förutsättningar och tävlingserfarenhet.

Klubben står för anmälningsavgiften och vis särskilda tillfällen för evt utlägg så som resekostnader du skall alltid anmäla dig via klubben om du tänker deltaga i en judotävling. Kontakta oss för mer information.

* Judopass får du när du graderar till gult bälte och utfärdas av din klubbinstruktör.

Anmälningsformulär

Tävlingsanmälan ska innehålla (skriv i meddelande nedan):
  • Födelseår
  • Kyu-grad (bältesfärg)
  • Vikt (väg dig hemma innan anmälan)
  • Vilken grupp Du ska tävla i (enligt tävlingsinbjudan)
  • Förälders godkännande
  • Hur Du tar Dig till tävlingen (om du behöver skjuts ordnar klubben samåkning)

076-0934691