Styrelsearbete

Styrelsearbete och klubbinfo.

Ekerö Judo är en ideell idrottsförening med syfte att verka för och utveckla och stödja dess medlemmar att vara aktiva judoutövare, där både fokus ska erbjudas för tävlings- som motionsutövande. För att komma i kontakt med klubben se nedan kontaktuppgifter, ni kan också alltid inkomma med eventuella övriga frågor till info@ekerojudo.se, exempelvis gällande motioner för kommande årsmöte.

Ordförande 

Katarina Kaseorg (Mandatperiod 2024)

ordforande@ekerojudo.se

Ledamot (Kassör)

Johan Nilbrink  (Mandat period 2024)

kassor@ekerojudo.se


Ledamot (Huvudtränare) 

Mikael Siivola (Mandat period 2024 & 2025)

headcoach@ekerojudo.se

Ledamot 

Karin Orto (Mandat period 2024 & 2025)

Ledamot  

Thibaut Bourbon (Mandat period 2024 & 2025)

Ledamot

Marina Pledel Jonsdottir (Mandat period 2024)

Suppleant

Charlie Burman (Mandatperiod 2024)

Revisor

Joachim Öhrn (Mandatperiod 2024)

Valberedning

Stig Karlin (Mandatperiod 2024 & 2025

Organisations nummer: 802409-3331

Bankgrio: 5455-7582