Styrelsearbete

Styrelsearbete och klubbinfo.

Ekerö Judo är en ideell idrottsförening med syfte att verka för och utveckla och stödja dess medlemmar att vara aktiva judoutövare, där både fokus ska erbjudas för tävlings- som motionsutövande. För att komma i kontakt med klubben se nedan kontaktuppgifter, ni kan också alltid inkomma med eventuella övriga frågor till info@ekerojudo.se, exempelvis gällande motioner för kommande årsmöte.

Ordförande 

Fredrik Åsberg (Mandatperiod 2023)

ordforande@ekerojudo.se

Ledamot (Marknadsföring)

Marina Pledel Jonsdottir  (Mandat period 2023 & 2024)

info@ekerojudo.se


Ledamot (Tävling/Läger) 

Katarina Kaseorg (Mandat period 2023 & 2024)

tavling@ekerojudo.se

Ledamot (Kassör)

Johan Nilbrink (Mandat period 2023 & 2024)

kassor@ekerojudo.se 

Ledamot (Huvudtränare) 

Mickael Siivola (Mandat period 2022 & 2023)

headcoach@ekerojudo.se

Organisations nummer: 802409-3331

Bankgrio: 5455-7582