Inköp och utlägg

Inköp och utlägg

Ansökan om betalning av utlägg inom Ekerö Judoklubb hanteras via blankett för utlägg och blankett för bidragsansökan gällande utbildning, träningsläger eller tävling.

Blankett för Utlägg Ekerö Judo -  används för att ansöka om utlägg gällande kostnader knutet till Ekerö Judo Klubb. 

Observera att önskan om bidrag gällande utbetalningar för kurser, utbildningar, träningsläger eller tävlingar knutet till verksamhet för Ekerö Judoklubb ska skickas in till ansvarig innan eventet, detta för att återkoppling om klubben kan ge bidrag variera från tidpunkt till annan.

Vi inom Ekerö Judokubb arbetar aktivt med att säkerställa en ekonomi i balans och att klubbens tillgångar nyttjas så effektivt som möjligt, därav så kan det variera från tid till annan vilka kostnader som klubben kan stå för exempelvis vid tävling och läger. Vi stämmer alltid av med ansvariga innan eventuella inköp för klubben genomförs. Endast om utlägget/ inköpet är godkänt av klubbens ansvariga person, kan ersättning utgå.
(Se mallen för ansvarig person under aktuell period).