Trivselregler

Omklädningsrum

 • Respektera sko gränsen.
 • Släng skräp i papperskorgarna.
 • Alla som vistas i lokalerna under träning hjälps åt att hålla lokalen ren.
 • Lämna aldrig värdesaker i din träningsväska i omklädningsrummet. Om du tar med träningsväskan in i Dojon, ställ den på ett ställe där den inte är i vägen och ingen kan snubbla på den.

Dojo

 • I Ekerö Judoklubb tränar vi i ändamålsenlig Judogi.
 • När vi vistas på Judomattan är vi alltid barfota.
 • Vi äter och dricker utanför Judomattan. Den är till för att träna på.
 • Under pågående undervisning bör det vara så tyst som möjligt i lokalen.
 • Håll gärna din mobiltelefon avstängd eller på ljudlös, för att störa undervisningen så lite som möjligt.
 • Tobak, alkohol eller droger får inte användas i våra lokaler.

Hygien

Judo är en kontaktidrott, därför bör vi tänka på följande:

 • Vi tränar inte med förkylningssymptom
 • Väntar vi på provsvar på Covid-19 test stannar vi hemma från träningen tills negativt provsvar inkommit
 • Judodräkten är alltid hel och ren när vi tränar.
 • Tå- och fingernaglar är alltid kortklippta.
 • Tvätta gärna fötterna innan träningen, och använd gärna tofflor mellan omklädningsrum och mattan.
 • Har man långt hår får man gärna sätta upp det innan träningen.
 • Ringar, klockor och smycken tar vi av oss innan träningen. Om man inte kan ta ur örhängen ska dessa tejpas.
 • Om du behöver tejpa fingrar eller tår så görs det innan träningen. 

Under träningen

 • Visa din tränare respekt genom att lyssna och följ tränarens instruktioner.
 • Tala om för din tränare om du av någon anledning måste lämna mattan under pågående träning.
 • Var tyst och koncentrerad för att öka din Judokunskap maximalt.
 • Lyssna på mer seniora elever och var hjälpsam mot yngre och lägre graderade. Vi anpassar vår Judo till våra träningskamrater.
 • Vi hjälper varandra och vårdar vårt språk under träningarna.