Medlems- och träningsavgifter

Nytt förslag antaget vid extrastämman (sept 2021) som gäller för HT 2022. Avgiften betalas till: BG 5455-7582, ange namn, fullständigt personnummer, adress, samt vilken grupp du tränar i.

Eventuella frågor skickas till: kassor@ekerojudo.se. 

Medlemsavgift

per år och person

200 kr

Träningsavgift Stor och Liten 4-6 år 

avser Barn & Vuxen per termin 

1000 kr

Träningsavgift Barn / Ungdom 7-14 år

per termin

1000 kr

Träningsavgift Vuxen 15år- 

per termin

1200 kr

Familjerabatt träningsavgift 

Medlem nummer två i en familj får 200 kronor i rabatt, den tredje får 400 och sen får alla efterföljande familjemedlemmar 500 kronor i rabatt.
Exempel 1: En familj med ett barn i Stor & Liten gruppen och ett i barngruppen kostar 1000+1000-200 = 1 800kr.

Exempel 2: En familj med en vuxen och två barn i barngruppen kostar 1200+1000+1000-200-400 = 3200-600= 2 600kr.


Träningsavgiften betalas till: BG 5455-7582, ange namn, fullständigt personnummer, adress, samt vilken grupp du tränar i.