Judotekniker

Inom Judon har vi olika bältesgrader, reglerat med vilka kast och fasthållningar som vi ska känna till och kunna innan vi kan gradera till nästa nivå. Men graderingen innebär inte bara att vi ska kunna våra kast och fasthållningar det innebär också att vi kan våra värderingar och hur vi möter varandra när vi är i vår dojo.  


Graderingstekniker 

www.gradera.nu hittar du information, bilder och video på kraven till respektive bältesgrad. Här finner ni också vad man ska kunna utöver dom kast och fasthållningar som ingår till respektive bältesgrad.

Rikard Almlöfs Youtube kanal för  judotekniker (newaza). 

Bältesgrader

I Judon finns ett bältessystem för att visa hur mycket kunskap man har som utövare. Klicka på varje grad för att se kraven till de olika bältesgraderna. Observera att det inte är endast kast och fasthållningar som värderas, hur väl man tar till sig Judons värderingar är också en viktig del vid gradering.