Anmälan Avslutnings- och Graderingsläger

Nedan har du ett formulär för att anmälan till Avslutnings- och graderingslägret. 

Kostnad: 200 SEK Betalas till Bankgiro: 5455-7582. Glöm inte att meddela för och efternamn vid betalning.