Dojoprojekt

15.12.2019

Ekerö Budoklubb har i flera omgångar letat efter en ny lokal för sin verksamhet. Sedan 2014 har vi drivit frågan om egen träningslokal (dojo) på ett mer strukturerat sätt för att uppnå målet - en egen lokal anpassad för judo och annan kampsport. 

Syftet med en egen lokal är att;

  • Skapa förutsättningar för Ekerö Budoklubb att växa med fler medlemmar.
  • Fokusera mer på att lära ut judo till medlemmar.
  • Slippa de logistiska utmaningarna med att lägga ut matta innan och efter träningarna som stjäl tid för instruktörer och tränande.

Omfattningen med projektet är att;

  • Samla klubbens olika krav på lokalen, såsom; funktion, storlek och placering.
  • Identifiera intressenter, beslutsfattare och andra viktiga personer inom kommun och andra myndigheter för att kunna driva en riktad och aktiv dialog om klubbens behov.
  • Utforska olika samarbetsformer med andra (kampsports-) klubbar för att bli en viktigare och större intressent i arbetet med att skaffa en ny lokal.
  • Utvärdera befintliga lokaler utifrån klubbens specifikation.
  • Ta fram och utvärdera finansieringsalternativ.
  • Arbeta fram en projektbudget.

Projektets kortsiktiga mål är att ta fram tillräckligt med strukturkapital tillsammans med styrelsen för att kunna kommunicera externt. I detta ingår en översyn och revidering av hemsida, policydokument och projektdirektiv.

Projektets långsiktiga mål är att Ekerö Budoklubb ska kunna flytta in i en ny dojo inom två till tre år.

Har du idéer eller vet om någon bra lokal som passar klubbens behov? Hör av dig till någon i styrelsen!