ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingar 2020

Dagordning 

Valberedningens förslag 

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning inkl. balans och resultaträkning 

Revisorernas berättelse

Budget 2021 Bokslut 2020

Verksamhetsplan 2021-2024