ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingar 2022

Dagordning 

Motioner 

Inga inkomna motioner ännu. 

Valberedningens förslag 

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning inkl. balans och resultaträkning 

Revisorernas berättelse

Budget 2022 Bokslut 2021

Verksamhetsplan 2022-2025